# Technické okénko

ikona-thor
Proudová špička při zapnutí Atari 800XE
publikováno: 19.1.2020
Autor článku: Marek Bek

Udělal jsem pár měření průběhů proudu z napájení 5V v různých režimech chodu Atari 800XE. Zajímavostí je špička až 12A při zapnutí Atari, která je způsobena nabíjením filtračních kondenzátorů na DPS. Tato špička může být jeden z důvodů, proč poměrně často odcházejí ON/OFF spínače pro zapnutí Atari - během zapnutí je výrazně přetížen a kontakty se opalují. Za normálního chodu je proud poměrně stabilní a chodí mezi 604mA a 574mA, tedy cca 3W spotřeby, a tvar zvlnění kopíruje časování generování TV signálu.

Foto 1 = proudová špička při zapnutí

Foto 2 = normální chod

Foto 3 = běh programu

Foto 1 Foto 2 Foto 3