Popis počítače

ikona-text

- 1 -

Programové vybavení

Operační systém Atari OS, Atari Basic C, znaková sada ATASCII, testovací program SELF TEST.

- 2 -

Klávesnice

Klávesnice počítače Atari 800XE je nedílnou součástí počítače a tvoří s ním jeden celek. Klávesnice je typu QWERTY a má 57 kláves. Klávesy jsou vícefunkční a lze je používat ve třech režimech klávesnice.

Normální a inverzní znaky (režim normální klávesnice)

Normální klávesnice (35kB)

Na velká/malá písmena přepínáme klávesou CAPS. Další znaky získáme současným držením klávesy SHIFT + příslušná klávesa. Některé kombinace nedávají znak, ale usnadňují editaci textů a plní i další funkce. Inverzní znaky získáme po přepnutí klávesou INVERSE (je úplně vpravo dole pod klávesou CAPS).

Grafické znaky (režim grafická klávesnice)

Grafická klávesnice (33kB)

Zde získáme místo písmen různé grafické znaky, které můžeme využít např. pro pseudografiku. Tento režim klávesnice je aktivován současným držením klávesy CONTROL + příslušná klávesa. Některé kombinace nedávají znak, ale usnadňují editaci textů a plní i další funkce. Celkem je k dispozici 29 grafických znaků.

Mezinárodní znaky (režim klávesnice mezinárodních znaků)

Klávesnice mezinárodních znaků (34kB)

Tento režim je aktivován příkazem Basicu: POKE 756,204 (zpět pak POKE 756,224 na grafické znaky). Získáme tím 29 různých mezinárodních znaků (zejména se jedná o přehláskovaná písmena).

- 3 -

Funkční klávesy

Mimo hlavní klávesnici je počítač Atari 800XE vybaven řadou pěti šikmých funkčních kláves. Jsou to klávesy: RESET, HELP, OPTION, SELECT a START. Souhrnně se jim říká konzolové klávesy. Úkolem konzolových kláves není vkládání žádného znaku, ale jsou používány k řízení systému nebo můžou být použity k ovládání programů. Kromě klávesy RESET jsou jejich funkce dosažitelné pouze programově (testováním určitých adres paměti).
Klávesa RESET resetuje (chcete-li restartuje) operační systém počítače. Přihlíží se zde k obsahu adresy 580 a tak se může jednat o "teplý" nebo "studený" restart systému.

- 4 -

Další funkce kláves

Klávesnice obsahuje mimo centrální část znakových kláves i boční klávesy speciální. Speciální klávesy plní jiné funkce než je klasické vkládání znaku a nejčastěji slouží k ovládání editoru Basicu či přepínání režimu klávesnice. Dále podle módu navoleném klávesou CAPS mohou být některé speciální klávesy účinné i s klávesou CONTROL a SHIFT.

Klávesy:

ESC - použití závisí na programu, nejčastěji jde o únik ze zvolené činnosti
BREAK - systémová klávesa, obvykle zastavuje běh Basic programu
DELETE - smaže znak vlevo od kurzoru a přesune kurzor na jeho místo
CONTROL + znak - vloží vybraný grafický nebo mezinárodní znak
CONTROL + DELETE - smaže znak v místě kurzoru a přesune zbytek řádku o jedno místo vlevo
CONTROL + INSERT - vloží mezeru pro znak
CONTROL + 1 - zastavuje/povoluje posuv výpisu (listingu) Basic programu
CONTROL + 2 - rozezní tón podobný bzučáku
CONTROL + 3 - vytváří označení konec souboru (EOF) při vstupu z klávesnice
CTRL TAB - přesune kurzor na následující zarážku
CTRL TAB + SHIFT - nastavuje zarážku
CTRL TAB + CONTROL - maže zarážku
SHIFT + znak - vloží vybraný znak opačné velikosti
SHIFT + INSERT - vloží mezeru pro řádek
SHIFT + DELETE - smaže řádek
SHIFT + CLEAR - smaže celou obrazovku
CAPS - přepíná mód velká/malá písmena
CONTROL + CAPS - uzamkne klávesu CONTROL, "klávesa je držena počítačem"
SHIFT + CAPS - uzamkne klávesnici v upper-case režimu normálních znaků
CONTROL + šipky - přesune kurzor o jedno místo do zvoleného směru
RETURN - potvrdí řádek, přesune kurzor na levý okraj, je to nejčastěji používaná klávesa
INVERSE - přepíná režim normální/inverzní znaky, někdy se označuje i jako klávesa Atari

- 5 -

Zadní a boční strana počítače

Na zadní straně počítače je umístěno několik různých typů konektorů a kolébkový vypínač napájení počítače. Seznam konektorů a jejich popis následuje níže. Konektory pro dva joysticky (joystickové porty) jsou umístěny na pravém boku počítače. Levý bok počítače je zcela bez konektorů.

Zadní a boční strana (42kB)

• Sériový I/O port (Serial Input Output)

Speciální lichoběžníkový konektor (13-pin) firmy ATARI pro připojení sériových periferních zařízení typu disketová jednotka, záznamový magnetofon, tiskárna a modem. Lze říci, že se jedná o nejdůležitější a také o nejvíce používaný konektor počítače.

• Zásuvka pro zásuvný modul (Cartridge)

Konektor (40-pin) pro zásuvný modul (anglicky cartridge). Zásuvný modul je vlastně pevná paměť typu ROM (případně EPROM). Tato paměť může obsahovat jeden nebo více různých programů, jako jsou např. hry, operační systémy, užitkové či systémové programy. Jedná se o velmi rychlý, kompaktní a spolehlivý zdroj dat. Původní zásuvné moduly Atari z 80tých let měly kapacitu 16kB, poslední s pomocí bank až 128kB.

• Konektor rozšířené cartridge (Enhanced Cartridge Interface)

Tento konektor (14-pin) může sloužit pro připojení speciálních (a také i velmi rychlých) periferních zařízení. Výroba zařízení používající ECI ale nebyla u Atari nikdy zahájena.

• Výstup na monitor (Composite Video Output)

Kulatý konektor (DIN5) pro připojení monochromatického nebo barevného videomonitoru (composite video input). Tento výstup obrazu je obzvlášťě vhodný pro plné využití grafiky počítače. Konektor současně obsahuje zvukový výstup (Audio).

• Přepínač TV kanálu (TV Switch)

Posuvný přepínač televizního modulátoru mezi dvěma (VHF-UHF) televizními kanály. Tento přepínač nemusí být na počítači vždy vyveden (záleží na výrobní sérii).

• TV výstup (RF modulator)

Konektor pro klasický koaxiální TV kabel, propojovací anténní kabel (75 ohm). Výstup úplného televizního signálu (tj. obraz včetně zvuku).

• Napájecí konektor (Power Input)

Kulatý konektor (DIN7) pro připojení kabelu od vnějšího napájecího zdroje (220V/5V/1.5A). Přenáší pouze plus a zem, piny jsou násobně propojeny.

• Vypínač (On/Off)

Kolébkový vypínač pro vypnutí/zapnutí počítače.

- 6 -

Periférie

Jedná se o zařízení, která lze k počítači Atari 800XE připojit a která jsou podporovány jeho operačním systémem. K počítačům Atari 800XE lze připojit pouze periférie pro tyto počítače určené - což bylo jejich velkou slabinou. Nicméně, tato speciálnost byla obchodní politikou Atari.

Periférie (37kB)

Disketová jednotka

K počítači lze připojit 5.25" disketovou jednotku. Disketová jednotka je základním úložištěm programů a dat. Používáme DS/DD diskety velikosti 5.25". Kapacita této diskety je dle použitého formátování od 90kB do 360kB. Pro počítač lze použít např. disketovou jednotku Atari 1050 nebo Atari XF551. Disketová jednotka se standardně připojuje do sériového I/O portu. Pro sériový port má OS programové vybavení, ale disketovou jednotku lze řídit jen ze strojového řídícího programu - DOSu (OS umí tento řídicí program pouze zavést).

Magnetofon

Magnetofon slouží jako nouzové úložiště pro ukládání programů a dat. Na standardní audio kazetu C60 se vejde přibližně 100kB dat při rychlost přenosu 600 baud. K počítači lze připojit např. magnetofon Atari XL12, Atari XC12 nebo starší model Atari 1010. Standardně se připojuje do sériového I/O portu (nebo je-li tam zrovna připojená disketová jednotka, do sériového portu v této jednotce). Pro standardní provoz má OS programové vybavení.

Magnetofon TURBO

Pro urychlení přenosu dat a jeho spolehlivost byl v ČSSR v osmdesátých letech společnostmi RICO a JRC vyvinut systém zrychleného nahrávání TURBO 2000. Systém Turbo vyžaduje hardwarovou úpravou originálního magnetofonu, nutností je i používání speciálního zaváděcího programu. Samotné nahrávané programy pak musí být v Turbu uloženy. Systém Turbo se vyznačuje značnou spolehlivostí a možností volby přenosové rychlosti. Rychlosti záznamu se mohou pohybovat zhruba v rozmezí od 2000 do 6000 baud při použití klalitních kazet (standard pro TURBO 2000 je 2270 baud). Oproti standardnímu systému 600 baud se tedy na kazetu díky Turbu vejde mnohonásobně více dat.

Tiskárna a Plotter

K počítači lze připojit např. tiskárny Atari 1025, Atari 1027 nebo Atari 1029 (všechno jehličkové typy). Taktéž lze připojit barevnou tiskárnu/plotter Atari 1020. Tiskárna se standardně připojuje do sériového I/O portu, existuje i připojení přes paralelní port (joystickový) a nebo konektor cartridge. Pro standardní provoz má OS programové vybavení.

TV a Monitor

Pro zobrazení a zvuk lze u Atari 800XE použít běžný televizní barevný přijímač (v normě PAL) nebo monochromatický či barevný videomonitor (composite video input) s mono či stereo zvukem. TV přijímač se k počítači připojí přes propojovací anténní kabel (75 ohm), videomonitor přes příslušný video kabel monitoru.

Ovladače her a programů

K počítači lze přes joystickové porty připojit různé značky digitálních joysticků (např. firem Atari, COMMODORE, AMSTRAD či mnohé neznačkové, jejich zapojení bylo standardizováno podle Atari, včetně stejného typu konektoru). Dále lze přes joystickové porty připojit ovladače typu Tablet (Atari CX77), Paddle (Atari PADDLE), Track-Ball (Atari CX22) či myš (Atari).

- 7 -

Zapojení konektorů

Vnější pohled na konektory počítače (pozor, měřítka nesouhlasí).

Zapojení konektorů (14kB)