Základní pojmy

ikona-text

- 1 -

Název, popis

ASCIIAmerican Standard Code for Information Interchange. Standardní sada znaků, definovaná a vytvořená v roce 1968. Definuje znaky, číslice a speciální písmena, použitelná v datové komunikaci. Kód ASCII obsahuje 256 znaků.
ATARIZnačka počítačů a zároveň jméno výrobce. Historický vývoj počítačů Atari počíná osmibitovými počítači po 16 a 32bitové stanice.
ATARISTAFanda, příznivec a aktivní uživatel počítačů značky Atari.
BASICBeginners's All-purpose Symbolic Instruction Code. Vyšší programovací jazyk vytvořený v roce 1964 a určený původně pro výukové účely. Počítače Atari používají vlastní verzi tohoto jazyka, tzv. Atari Basic.
BAUDJednotka rychlosti přenosu dat (Bd). Počet přenesených bitů za sekundu.
BITZákladní jednotka informace vyjadřující dva stavy: ano-ne. Vyjadřuje se číslicemi 0 nebo 1, pomocí nichž lze tvořit čísla dvojkové soustavy.
BOOTAutomatické zavedení vyššího programu programem nižším při zapnutí počítače.
BUSSběrnice. Skupina speciálních vodičů nebo obvodů umístěných na základní desce, určená pro vzájemnou komunikaci a přenos dat mezi procesorem a ostatními základními komponentami počítače.
BYTEJednotka informace složená z osmi bitů. Byte (bajt) je nejmenším adresovatelným prvkem v paměti počítače.
CARTRIDGEVyjímatelná součást nějakého zařízení. U Atari například modul s pamětí ROM ve které je umístěn program.
DIRECTORYAdresář. Seznam souborů a podadresářů uložených na paměťovém médiu.
DISKObecný termín označující řadu médií pro trvalou úschovu dat.
DOSDisk Operating System. U Atari program pro obsluhu disket.
DRIVEMechanické zařízení, které obhospodařuje práci s diskovým paměťovým médiem.
EPROMPřepisovatelná paměť ROM.
FLOPPYDISKPružný disk. Disketa. Počítače Atari používají DS/DD diskety velikosti 5.25".
FORMATTINGFormátování. Proces přípravy média pro ukládání souborů. Formátování je jednorázová záležitost a způsobuje vymazání souborů na médiu.
I/OZkratka pro: Input/Output.
JOYSTICKDruh ovládacího zařízení. Určené zejména pro počítačové hry.
KBKilobyte (kilobajt). 1 kilobyte je 1024 byte.
LEDLight Emitting Diode. Polovodičové zařízení, světlo vyzařující dioda.
MBMegabyte (megabajt). 1 megabyte je 1048576 byte.
MEMORYPaměť. Elektronické zařízení schopné uchovávat a vyvolávat informace. Jako paměť slouží nejčastěji elektronický obvod.
MODEMModulator/Demodulator. Elektronické zařízení určené pro příjem nebo odesílání zpráv (a dat vůbec) po telefonní lince.
MODULVýměnný prvek nějaké aplikace nebo zařízení.
MONITORZařízení, na němž se zobrazují textové a grafické informace generované grafickým adaptérem. Monochromatický monitor je schopen zobrazovat pouze odstíny jedné barvy.
MOUSEMyš. Polohovací zařízení určené k ovládání pozice kurzoru na obrazovce.
MULTITASKINGSoučasné provádění více programových aplikací.
OFFVypnuto. Opačným stavem je ON.
ONZapnuto. Opačným stavem je OFF.
OSOperating System. Podstatné softwarové vybavení počítače, které provádí základní řízení veškerých zdrojů počítače a komunikaci s uživatelem. Bez operačního systému není možné počítač používat. U počítačů Atari je operační systém uložen v paměti ROM.
PADDLEDruh ovládacího zařízení. Určené zejména pro počítačové hry.
PALPhase Alternation Line. Standard pro televizní vysílání v Evropě (ale i jinde). Oproti NTSC má lepší rozlišení, ale menší počet snímků za sekundu.
PIXELZkratka z picture element. U obrazovky je pixel nejmenším bodem, který je schopno zobrazovací zařízení adresovat.
PRINTERTiskárna. Periférie, která vytváří kopii znaků na obrazovce na fyzické médium, nejčastěji na papír.
PROCESSORJádro hardwarového systému počítače, výkonná jednotka schopná vykonávání instrukcí programu. Též CPU.
PROGRAMUcelený souhrn instrukcí (příkazů), pomocí kterých provádí počítač určitou činnost.
QUERTY/QWERTZDvě varianty standardního rozložení kláves na klávesnici počítače nebo i psacího stroje.
RAMRandom Access Memory. Paměť s přímým přístupem. Druh paměti používané v počítačích, umožňující zápis i čtení. Paměť RAM je energeticky závislá, tj.její obsah musí být neustále obnovován přívodem energie a při jejím výpadku se ztrácí. Paměť RAM je základní pracovní pamětí.
RAMDISKSimulace pevného disku pomocí paměti RAM. U Atari část paměti počítače, obsluhovaná driverem tak, aby se chovala jako disketová jednotka. V obou případech je výhodou jeho řádově vyšší rychlost. Při ztrátě energie ztrácí svůj obsah.
READYPřipraven. Stav zařízení nebo i programu, ve kterém je objekt plně připraven k činnosti.
RECORDZapsat, zaznamenat informace na trvalé záznamové médium.
RESETInicializace (nový start) počítače. RESET se rozděluje na "studený" a "teplý" (též "tvrdý" a "měkký"), přičemž "studený" RESET je totožný s vypnutím a zapnutím počítače.
ROMRead Only Memory. Druh trvalé paměti, ze které je možno pouze číst a jejíž data se při výpadku energie neztrácejí. Obsah paměti ROM se vytváří přímo při výrobě paměťového čipu a je součástí návrhu čipu.
SECAMSéquentielle á memoire. Francouzská norma pro televizní vysílání.
TRACKBALLPolohovací zařízení podobné počítačové myši, ale s kuličkou nahoře. Uživatel pohybuje přímo kuličkou.
USERUživatel počítače.