# Technické okénko

ikona-thor
Proudová špička při zapnutí Atari 800XE publikováno: 19.1.2020
Autor článku: Marek Bek

Udělal jsem pár měření průběhů proudu z napájení 5V v různých režimech chodu Atari 800XE. Zajímavostí je špička až 12A při zapnutí Atari, která je způsobena nabíjením filtračních kondenzátorů na DPS. Tato špička může být jeden z důvodů, proč poměrně často odcházejí ON/OFF spínače pro zapnutí Atari - během zapnutí je výrazně přetížen a kontakty se opalují. Za normálního chodu je proud poměrně stabilní a chodí mezi 604mA a 574mA, tedy cca 3W spotřeby, a tvar zvlnění kopíruje časování generování TV signálu.

Foto 1 = proudová špička při zapnutí

Foto 2 = normální chod

Foto 3 = běh programu

detail...

publikováno: 20.9.2019

Poškození řemínku v magnetofonu se projeví nízkými otáčkami mechaniky či jejich nadměrným kolísáním, přetržení řemínku způsobí totální nefunkčnost (jak jinak). Řemínek trpí také stářím.

Pokud potřebujete vyměnit poškozený či starý řemínek v magnetofonu ATARI XC12, jsou vhodné rozměry řemínků tyto:

a) náhon mechaniky
1x pryžový čtvercový řemínek 1.2 x 1.2 mm o průměru 78-80 mm

b) náhon mechanického počítadla
1x pryžový čtvercový řemínek 1.2 x 1.2 mm o průměru 56 mm

detail...

publikováno: 31.7.2019
Zdroj: Živě.cz. Retro Pitva: do útrob Atari 800XL. 26. února 2012

https://www.youtube.com/watch?v=DBD_v1VjUSU

ID: DBD_v1VjUSU

detail...