# Práce se systémem Turbo 2000

ikona-tape

- 1 -

Program uložený v systému zrychleného nahrávání Turbo 2000 se do počítače zavádí pomocí speciálního zaváděcího programu - tzv. zavaděče. Zavaděč je výkonný program, který se do počítače nahraje jiným způsobem (standardní boot, z disku nebo nejčastěji a nejlépe z cartridge s tímto programem).
Velmi dobrý je např. zavaděč Universal TURBO VisiCopy (firmy JRC) s grafickou indikací průběhu nahrávání programu. Zavaděčů programů v Turbu 2000 je však více druhů a lze je také samozřejmě použít.

Postupujte takto:
  • Nahrajte libovolný zavaděč programů Turbo 2000 - ten se okamžitě aktivuje.
  • Vložte kazetu s programy v Turbu do magnetofonu Atari a zmačkněte klávesu PLAY na magnetofonu.
  • Stiskněte libovolnou klávesu počítače (mimo klávesy Break). Zavaděč tímto spustí motor magnetofonu, začne načítat signál, vyhledá hlavičku nejbližšího programu a zobrazí jeho jméno (u systému Turbo 2000 max. 10 znaků).
  • Po dalším stisku libovolné klávesy počítače (nemusí být vždy, záleží na zavaděči - někdy se začne hned nahrávat automaticky pár sekund po zobrazení jména) pak tento program začne nahrávat.
  • O tom, že vše probíhá v pořádku, jste během nahrávání vizuálně informováni výskytem různobarevných vodorovných pruhů na obrazovce a také zvukově, pronikavým vrčením z reproduktoru monitoru (případně z reproduktoru TV). U zavaděče Universal TURBO VisiCopy (firmy JRC) máte navíc možnost sledovat na obrazovce průběh nahrávání - to díky pětici svislých pruhů, které průběh nahrávání indikují.
  • Po úplném načtení programu se program automaticky spustí a magnetofon se zastaví - nezapomeňte pak klávesou STOP vymáčknout klávesu PLAY. (Magnetogon to sám neumí. Přítlačná kladka magnetofonu by zůstala stále přitisklá k pásku kazety a mohla by způsobit jeho mechanické poškození.)
  • Pokud budete chtít nahrát nějaký jiný program, tak musíte celý počítač RESETovat (někdy dokonce vypnout a zapnout) a též musíte znovu nahrát zavaděč - většinou se totiž opětovně nespustí. (Buď byl již přepsán nebo nezůstal aktivní, případ od případu.)

- 2 -

Jak již bylo řečeno, velmi si usnadníte práci, pokud budete vlastnit a používat nějaký cartridge (zásuvný modul) se zavaděčem Turbo 2000. V tomto případě totiž stačí jen resetovat cartridge a zavaděč bude zpět během okamžiku. Odpadnou Vám tak starosti s resetováním počítače.

Pozor!!! Zde je nutno opět upozornit, že magnetofon Atari musí být pro systém Turbo 2000 hardwarově upraven. Standardním magnetofonem Atari programy v Turbu nahrávat nelze!!!


Obrazovka po aktivaci zaváděče Turbo 2000

Obrazovka při nahrávání dat zavaděčem Universal TURBO VisiCopy firmy JRC

Úvodní obrazovka při použití cartridge firmy JRC