# Turbo 2000 - úvod

ikona-tape

- 1 -

XEsystem Atari 1985 (5kB) Československo koncem osmdesátých let + osmibitové počítače Atari + systém Turbo. Každy, kdo tyto počítače zná, tak ten jistě ví, co toto spojení znamená...

Turbo je označení pro původní český systém, který ve své době podstatně zvýšil komfort práce s přenosem dat osmibitových počítačů Atari, a to tím, že umožnil zrychlení přenosu dat (slovo Turbo je zde velmi výstižné) na magnetofonovou kazetu. Magnetofonová kazeta byla v té době základním datovým nosičem většiny osmibitových počítačů. Používaly se klasické audio kazety (Compact Cassete) C60, C90 aj.

- 2 -

U Atari byl záznam dat na klasickou magnetofonovou kazetu již od počátku zamýšlen jen jako nouzové a nejlevnější řešení. Hlavní slovo v přenosu dat zde měly disketové jednotky 5.25", s nimiž byla práce již z principu pohodlnější a efektivnější. Konstruktéři Atari od počátku považovali disketový přenos za primární a tudíž kazetovému nevěnovali přílišnou pozornost, což mělo za následek, že přenos dat na magnetofonovou kazetu nebyl nijak výkonný. Rychlost záznamu byla pouhých 600 Bd, což znamenalo, že jste mohli mít na kazetě jen pár her a každou z nich nahrávat desítky a desítky minut. Přenos dat byl přitom citlivý, takže občas stačilo neopatrné ťuknutí do stolu, datový tok se na okamžik přerušil - a mohli jste začít znovu od začátku... V dnešní době FlashDisků, CDROM či DVD už nepředstavitelné.
(Zde je nutno poznamenat, že jiné osmibitové počítače, např. ZX Spectrum, měly tehdy kazetový přenos dat na podstatně lepší úrovni než Atari.)

Přenos dat na magnetofonovou kazetu u osmibitových počítačů Atari byl, jak již bylo uvedeno, oproti disketovému pouze nouzovým způsobem záznamu. Nabízí se tedy otázka: proč ho měli ataristé potřebu požívat? U nás jednoduše proto, že disketové jednotky byly pro našince příliš drahé... a to tak, že stály nasobně více než celý počítač!

A zde na vysvětlenou troška z historie počítačů Atari v ČSSR:

Logo Tuzex První osmibitové počítače Atari (konkrétně modely 800XL, 800XE a 130XE) byly do socialistického Československa dováženy od poloviny osmdesátých let prostřednictví podniku zahraničního obchodu (PZO) TUZEX, v jehož prodejnách byly taktéž prodávány, a to za tuzexové koruny (TK), takzvané bony. K počítačům bylo možno přikoupit ve stejných prodejnách též originální Atari záznamové příslušenství: disketové jednotky 1050 5.25" (později typ XF551), záznamové magnetofony XC12 (později i typ XL-12) a občas nějaké ty cartridge.
Disketové jednotky Atari byly dováženy ve velmi omezeném počtu a byly velmi drahé: jedna disketová jednotka totiž stála cca 15 000 Kčs, což byl asi trojnásobek ceny vlastního počítače! V zahraničí se její cena od počítače takto nelišila - proč tomu tak bylo v případě československého TUZEXu, není příliš známo. Údajně byly drahé proto, aby Atari s touto jednotkou nekonkurovali současně prodávaným PC XT...
Dostatek naopak bylo originálních záznamových magnetofonů Atari, které se prodávaly zhruba za 1000 Kčs, což byla tehdy asi šestina ceny počítače. Tehdejší uživatel počítače Atari tak měl snadný výběr: koupit si drahou disketovou jednotku nebo levný a dostupný záznamový magnetofon?
Takto se pak stalo, že se v tuzemsku stal magnetofon u počítačů Atari nejpoužívanějším zařízením na uchování programů a dat. Ovšem k dokonalosti měl tento kazetový systém opravdu daleko...

Turbo nastupuje

Za této situace začali hledat zkušenější uživatelé Atari cesty pro urychlení a zkvalitnění standardního magnetofonového záznamu 600 Bd. Existovaly různé způsoby jak šetřit čas i kazety. Některé způsoby byly ryze programové, jiné vyžadovali drobné technické úpravy. K těm druhým patří i systém TURBO 2000 z konce osmdesátých let, jehož autorem je pan Jiří Richter z Prahy. Díky němu a tehdejšímu sdružení RI-CO z Pražského Strahova dostali tuzemští ataristé možnost podstatně zrychlit a zefektivnit svoji práci. Později pracoval pan Richter na vylepšování Turba ve firmě JRC (Jiri Richer Computing), kterou též spoluzakládal. Vznikl i TTDOS, operační systém (OS) založený na Turbu 2000.

Rychlost záznamu systému Turbo byla vývojáři po ukončení testů nastavena na 2270 Bd. Na kazetu se oproti standardu vešlo mnohem více dat. Navíc bylo možno záznam opatřit hlavičkou s krátkým názvem (max. 10 znaků), jenž umožnil jeho snadnou identifikaci, což byla také nesporná výhoda. V průměru jste mohli na kazetu C90 uložit cca třicet pojmenovaných her v Turbu.

- 3 -

Obrazovka při nahrávání dat zavaděčem Turbo 2000

Systém Turbo 2000 pana Jiřího Richtera se ihned po svém veřejném představení prostřednictvím přílohy Zpravodaje AK Praha v roce 1987 stal v ČSSR druhým standardem.

Pro své kvality se Turbo dočkalo v naší vlasti a osmdesátých a devadesátých letech masového rozšíření a lze bez uzardění říci: Kdo měl tehdy osmibitový počítač Atari XL/XE - měl i Turbo.