Turbo 2000

ikona-tape

Zde je uveden stručný popis a princip systému zrychleného nahrávání Turbo 2000 pro osmibitové počítače Atari XL/XE. Autorem systému Turbo 2000 je pan Jiří Richter z Prahy a kolektiv tehdejšího sdružení RI-CO a JRC v letech 1987-1993.


Použitá literatura
  • TURBO 2000, Jiří Richter - © příloha ZAK II - AK Praha 1987
  • Technický zpravodaj č.3/89 - © 602. ZO Svazarmu 1989
  • TM 2304 Uživatelská příručka - © JRC
  • TTDOS Uživatelská příručka - © JRC 1987-1992
  • Visi Copy III, Uživatelská příručka, Jiří Richter - © JRC 1993
  • Časopis Alert, prosinec/1994 - © JRC 1994


Napsáno, aktualizováno: 4.2003, 9.2005, 8.2018, 8.2023