# Uvedení do provozu

ikona-text

- 1 -

Seznam potřebného příslušenství

Pro uvedení počítače Atari 800XE do provozu a pro ověření jeho funkčnosti musíte mít následující komponenty:

 • osmibitový domácí počítač Atari 800XE
 • TV přijímač (v normě PAL), nebo TV přijímač se vstupem SCART, nebo videomonitor (composite video input)
 • propojovací anténní kabel (je součástí příslušenství počítače), nebo SCART kabel (NENÍ součástí příslušenství počítače), nebo video kabel (NENÍ součástí příslušenství počítače)
 • externí napájecí zdroj 230V/5V/1.5A (je součástí příslušenství počítače)

- 2 -

Příprava a zapnutí

Níže uvedený postup naladění obrazu platí jen použijeme-li pro zobrazení TV přijímač a jeho anténní vstup. Použijeme-li TV se vstupem SCART či videomonitor, jakékoliv další nastavování odpadá, tato zařízení pouze připojíme k počítači a zapneme.

 1. Odpojte z vašeho TV přijímače kabel TV antény a místo tohoto kabelu zastrčte příslušný konec anténního kabelu z výbavy počítače, druhý konec stejného kabelu zastrčte do příslušného TV konektoru na zadní straně počítače.
 2. Do konektoru POWER na zadní straně počítače zastrčte 7 pólový DIN konektor od externího 5V/1.5A napájecího zdroje.
 3. Napájecí zdroj připojte na síť 230V.
 4. Zapněte TV přijímač a nalaďte na něm 4. kanál (to je nejčastější kanál modulátoru počítače, ale může být i jiný, 4. kanál pracuje s kmitočtem 85.25MHz).
 5. Kolébkovým vypínačem na zadní straně počítače zapněte počítač. Na počítači se ihned musí rozsvítit červená LED signalizující zapnutí. (Je dobré vědět, že kdykoliv počítač vypnete, tak musíte před opětovným zapnutím počkat cca 5 sekund, aby byl zaručen správný start počítače.)
 6. Je-li TV přijímač správně naladěn musíte vidět modrou obrazovku Basicu s nápisem READY (naběhnutí trvá cca 2 sekundy). Pokud ji nevidíte, nebo nejste-li spokojeni s kvalitou obrazu, pokuste se TV přijímač doladit. Funguje-li u TV zvuk, jistě si všimnete, že je po zapnutí slyšet vrčivý zvuk, který po objevení nápisu READY ztichne. Tento zvuk doprovází pokus počítače o komunikaci s periferními zařízeními (a které zde nyní nemáme).
 7. Bingo! Váš domácí počítač Atari je nyní připraven k použití!

Obrazovka počítače po zapnutí - hlásí se Basic (1kB)