Zavádění programů

ikona-text

- 1 -

Kazeta

a) Standardní boot program

Stiskněte a držte klávesy START a OPTION a zapněte počítač - asi za dvě sekundy se ozve krátký bzučivý tón z reproduktoru monitoru (nebo TV) a na modré obrazovce se zobrazí kurzor. Pusťte klávesy START a OPTION.
Vložte kazetu s programem do magnetofonu a přetočte ji buď na začátek kazety nebo na začátek zaváděného programu (můžete se orientovat podle zabudovaného počítadla). Začátek programu je třeba nastavit poměrně přesně.
Zmačkněte klávesu PLAY na magnetofonu a poté klávesu RETURN na počítači. Magnetofon se rozeběhne a program se ukládá do paměti počítače. Rychlost nahrávání je 600 baud. Po načtení programu a zastavení magnetofonu nezapomeňte klávesou STOP vymáčknout klávesu PLAY, zabráníte tím mechanickému poškození pásku.

b) Basic program uložený příkazem CSAVE

Po zapnutí počítače vyčkejte na modrou obrazovku Basicu s nápisem READY. Vložte kazetu do magnetofonu a přetočte ji na začátek zaváděného programu (můžete se orientovat podle zabudovaného počítadla). Začátek programu je třeba nastavit poměrně přesně.
Zadejte z klávesnice Basic příkaz CLOAD a odešlete klávesou RETURN. Zmačkněte klávesu PLAY na magnetofonu a poté opět klávesu RETURN na počítači. Magnetofon se rozeběhne a program se ukládá do paměti počítače. Rychlost nahrávání je 600 baud. Po načtení programu a zastavení magnetofonu nezapomeňte klávesou STOP vymáčknout klávesu PLAY, zabráníte tím mechanickému poškození pásku. Basic program spustíte Basic příkazem RUN (napište RUN a stiskněte klávesu RETURN).

c) Program v Turbu 2000

Program uložený v systému Turbo 2000 se do počítače zavádí pomocí speciálního zavaděče. Zavaděč je výkonný program, který se do počítače zavede jiným způsobem: standardní boot, z disku nebo nejčastěji a nejlépe z cartridge s tímto programem. Velmi dobrý je např. zavaděč Universal TURBO VisiCopy (firmy JRC) s grafickou indikací průběhu nahrávání programu. Zavaděčů Turbo 2000 je více druhů a obvykle je lze použít.
Dále postupujte takto:
Nahrajte libovolný zavaděč programů Turbo 2000 - ten se okamžitě aktivuje a čeká na data. Vložte kazetu s programy v Turbu do magnetofonu Atari a zmačkněte klávesu PLAY na magnetofonu. Zavaděč po zmačknutí libovolné klávesy počítače (mimo klávesy Break) začne načítat signál z magnetofonu, vyhledá hlavičku nejbližšího programu a pro orientaci zobrazí jeho jméno (u systému Turbo 2000 max.10 znaků). Po dalším stisku libovolné klávesy (nemusí být vždy, záleží na zavaděči - někdy se začne hned nahrávat) pak tento program nahraje. O tom, že vše probíhá v pořádku, jste během nahrávání vizuálně informováni výskytem různobarevných vodorovných pruhů na obrazovce a také zvukově pronikavým vrčením z reproduktoru monitoru (nebo TV). U zavaděče Universal TURBO VisiCopy (firmy JRC) máte navíc možnost sledovat průběh nahrávání - a to díky pětici svislých pruhů, jenž průběh nahrávání indikují. Po načtení programu a zastavení magnetofonu nezapomeňte klávesou STOP vymáčknout klávesu PLAY, zabráníte tím mechanickému poškození pásku.

Pozor
Zde je nutno upozornit, že magnetofon Atari musí být pro systém Turbo 2000 hardwarově upraven. Standardním magnetofonem Atari programy v Turbu nahrávat nelze!!!

- 2 -

Cartridge

Cartridge (zásuvný modul) obsahuje paměť ROM (případně EPROM), ve které je umístěn jeden či více programů. Výhoda tohoto média je v tom, že program je okamžitě k dispozici a to bez dalšího čekání.
Cartridge se do počítače zasouvá (a vyndává) jen při vypnutém počítači. Do počítače Atari 800XE se cartridge zasouvá zezadu a nálepkou nahoru. Rozhodně se vyvarujte zasunout cartridge obráceně (nemělo by to jít, ale přeci jen...). Opačné zasunutí hrozí zničením cartridge či samotného počítače!
Z cartridge se program zavádí podle návodu ke konkrétní cartridgi, většinou se program spustí téměř okamžitě po zapnutí počítače. Některé cartridge mohou mít inicializační tlačítko - ty pro start programu vyžadují jeho stisk a restart počítače klávesou RESET.

- 3 -

Disketa 5.25"

Nejdříve je nutné zapnout disketovou jednotku a vložit disk s boot programem - teprve pak zapneme počítač. Na disketové jednotce se rozsvítí kontrolka BUSY a počítač začne s disketovou jednotkou komunikovat. Program se nahraje a spustí.
Zde je nutno upozornit, že pokud se nejedná o disk typu boot (nebo pro další práce s diskem jako je mazání, nahrávání, formátování atd.), musí být v paměti počítače předem přítomen i rezidentní program DOS (Disk Operating System). Ovládání DOSu vyžaduje určité znalosti a proto je vhodné mít po ruce jeho manuál.
Na disk nahrávejte raději jenom tím DOSem, kterým byl disk formátován (DOSů pro Atari je více druhů, např. DOS 2.5, DOS XE, SpartaDOS, BiboDOS, BW-DOS, některé druhy spolu nespolupracují). Jeden DOS si prostě vyberte a ten používejte. Původní DOS k Atari XE/XE je DOS 2.5.
Při manipulaci s 5.25" disketami dbejte zvýšené opatrnosti, nejsou tak odolné.