Blog

ikona-blog

ALERT

publikováno: 11.11.2018

Magazín pro uživatele počítačů ATARI, vycházel v letech 1994, 1995.

 

První číslo magazínu ALERT vyšlo v říjnu 1994. Záměrem vydavatele bylo, aby uživatelé počítačů ATARI měli svůj časopis na celonárodní úrovni a zároveň vyplnit mezeru na trhu, kdy se tehdejší počítačové časopisy značce ATARI téměř nevěnovaly. Ataristé to tehdy vnímali jako křivdu.

Cílem ALERTu bylo informovat zejména o aktuálních novinkách ve světě ATARI, v prvním čísle o počítači FALCON a 64bit konzoli Jaguár. Mělo se za to, že firma ATARI právě nabírá nový dech a ALERT chtěl být u toho. Čas vše změnil a nakonec bylo vydáno v různých časových intervalech pouhých 7 čísel. Časopis ALERT zkrátka již nenašel své čtenáře a jeho další vydávání bylo ekonomicky neúnosné.

Poslední číslo ALERTu s názvem Speciál '95 vyšlo v prosinci 1995.

 

ALERT
Specializovaný občasník zaměřený na výpočetní techniku ATARI


Impressum:

Vydává
JRC

Vydavatel
Ing. Slavomír Pavlíček

Adresa vydavatele
JRC - ALERT
Chaloupeckého 1913
169 00 Praha 6 Strahov

Redakce
Marek Nepožitek (šéfredaktor), Matěj Sychra, Marek Španěl (zástupci šéfredaktora)

Adresa redakce
PC SHOP - ALERT
Vladislavova 24
110 00 Praha 1

Tisk
Vydavatelství K+P

Cena
Kč 30

Bylo dostupné jako předplatné, ve stáncích PNS a běžné obchodní síti.

------------------------------

Vydaná čísla:

1) říjen 1994 (první číslo)
2) prosinec 1994
3) únor 1995
4) duben 1995
5) červen 1995
6) říjen 1995
7) prosinec 1995 (poslední číslo)

 

 

Foto 1